كاملترين راهنماي ثبت اختراع

 

آدرس اداره کل مالکیت صنعتی، اداره ثبت علائم تجاری و اداره ثبت طرح های صنعتی و اداره ثبت اختراعات

تهران - میدان امام خمینی (ره) خیابان خیام ،خیابان فیاض بخش، جنب ساختمان شماره یک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساختمان قدیم بانک ملت

 

 • اما گام اول براي ثبت اختراع تكميل مدارك است . بطور معمول وجود مدارك ذيل جهت ثبت اختراع الزاميست .
 • 1- اظهارنامه

وارد سايت ip.ssaa.ir شده، آنرا بصورتي كه توضيح داده شده است تكميل نماييد.

  • 2- تهيه متوني با عناوين ، توصيف اختراع ، ادعا يا ادعاهاي اختراع ، خلاصه اي از توصيف اختراع ، با رعايت مواردي كه در زير شرح داده شده است .
  • توصيف اختراع؛

  شرح و توصیف: مطابق ماده 10آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشمتمل بر نکات زیر باشد:
  الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.
  ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.
  ج ) مشکل فنی و بیان اهداف
  د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.
  هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.
  و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.
  ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.
  ح ) ذکر صریح کاربرد.
  ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.
   

  • ادعا يا ادعاهاي اختراع؛

  مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد:
  الف) معقول بودن تعداد آنها.
  ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.
  ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت
   

  • خلاصه‌اي از توصيف اختراع؛

  خلاصه اختراع : مطابق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.
   

  • 3- نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛

  نقشه فنی : طبق ماده 15آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید
  الف) در روی کاغذ بادوام و  A4.
  ب ) باوضوح و شفافیت کامل.
  ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.
  د ) تا حدامکان به صورت عمودی باشد.
  هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.
  و ) شامل نشانه باشد.
  ز ) صفحات به ترتیب باشد.
  ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.

   

  • 4-  مدارك مثبت هويت متقاضي ؛

   

  الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

   

  ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

   

  • 5- مدارک مثبت هویت مخترع: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

    

  • 6- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛*

   

  • 7- استفاده از حق تقدم:

  درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر12ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

   

  • 8- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛

     

  الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 10.000ریال برای اشخاص حقوقی 100.000ریال به صورت اینترنتی

   

  ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.

   

  • 9- مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

  * درصورت لزوم

   

  پیوست3

   

  هزینه های مربوط به اختراع

   

  ردیف

  اقلام هزينه

   

  شخص حقيقي

  شخص حقوقي

  1

  حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي

  10.000

  100.000

  2

  هزينه ثبت سالانه

  سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 100000 ريال

  سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 200000 ريال

  سال يازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل 300000 ريال

  سال شانزدهم تا بيستم، هرسال معادل 400000 ريال

  10 برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي

  3

  جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانه

  معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط

  4

  هزينه استعلام براي انتقال،  اجازه بهره‌برداري يا اعراض

  50.000

  500.000

  5

  حق‌ثبت انتقال قراردادي و قهري

  300.000

  3000.000

  6

  حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن

  نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري

  7

  هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

  معادل حق ثبت اظهارنامه

  8

  حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن

  50.000

  500.000

  9

  حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)

  50.000

  500.000

  10

  هزينه صدور گواهي المثني

  100.000

  1000.000

  11

  هزينه رونوشت مصدق

  5000

  50.000

  12

  هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع

  15.000

  150.000

  13

  هزينه رسيدگي به اعتراض به ردثبت

  500.000

  750.000

  14

  هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

  1.500.000

  3.000.000

  15

  وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه

  3.000.000

  4.500.000

  16

  هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ

  50.000

  500.000

   

  توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

   

  پس از تهيه مدارك و متون ثبت اختراع می بايست از طریق سایت اداره ثبت اختراع درخواست ثبت (اظهارنامه ثبت اختراع ) را تکمیل نمایید و در نهایت فایل های متون اختراع خود به همراه سایر مدارک (مدارک مثبت هویتی - مدارک وکیل و... ) را در فرم تقاضای ثبت به صورت اینترنتی بارگذاری نمایید.

   

  با ثبت نهایی اظهارنامه شماره اظهارنامه و رمز دراختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید از روند پرونده خود مطلع شده و در مواقع نیاز به اداره ثبت اختراع مراجعه نمایید.

  در حال حاضر معمولا در مراحل زیر باید به اداره ثبت اختراع و روزنامه رسمی  واقع در تهران مراجعه نمایید.

  1- رفع تشابه سوابق اختراع در صورت وجود تشابه

  2- دریافت اصل نامه استعلام از اداره ثبت اختراع ( و ارجاع آن به همراه مدارک ثبت اختراع به مرجع علمی )

  3- دریافت پاسخ از مرجع علمی

  4- ارائه اصل نامه تاییدیه علمی به اداره ثبت اختراع و دربافت نامه درج در آگهی روزنامه رسمی کشور و ارجاع آن به اداره آگهی روزنامه رسمی

  5- دریافت روزنامه چاپ شده (بعد از 3-4 هفته از زمان ارجاع نامه آگهی) و ارائه آن به اداره ثبت اختراع و دریافت گواهینامه ثبت اختراع

   

  پس از ثبت اظهارنامه ثبت اختراع در صورتیکه  متون تدوین شده اختراع ( توصیف و ادعانامه ) در فرمت استاندارد و مطابق قوانین نباشد  ابلایه نقص در مدارک صادرمی شود سپس در صورتي كه نواقص رفع گرديده و مورد تاييد اداره قرار گيرد ؛ پس از طي مراحل مقتضي (5 مرحله بالا)، و پرداخت مبلغ 100000 ريال براي یک سال (برای 5 سال اول به ازای هر سال 100000 ریال )به شماره حساب مورد نظر ، نامه آگهي ثبت اختراع به شما تحويل مي شود . با بردن اين نامه به روزنامه رسمي كشور واقع در ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت و پرداخت مبلغ حدود 150000ريال ( به ازای هرشخص حقیقی ) آگهي پس از مدت سه الی چهار هفته  در روزنامه رسمي كشور چاپ مي شود . پس از اين مدت روزنامه را از سازمان روزنامه رسمي كشور دريافت و با ارايه به سازمان مالكيت هاي صنعتي  مي توانيد با طي مراحل لازم اداري و اخذ امضاي رياست محترم اداره مالكيت هاي صنعتي ؛ گواهينامه ثبت اختراع خود را دريافت كنيد .

   

  تبريك مي گوييم شما موفق به ثبت اختراع شديد !

   

   

   

  • تدوین متون ثبت اختراع از نظر حقوقی دارای اهمیت فراوانی می باشد و هرگونه نقص در آن ممکن است در آینده مورد سوء استفاده قرار گیرد .(پیشنهاد می گردد برای تدوین متون از متخصصین و کارشناسان این زمینه کمک بگیرید )
  • طي مراحل بالا براي هركسي امكان پذير مي باشد اما صادقانه باید گفت که داراي دشواري هاي بسيار و رفتن حداقل سه بار به تهران می باشد و صرف زمان زیادی را می طلبد كه ممكن است هر فرد را بسيار سر در گم نمايد و یا اینکه اصلا فرصت انجام این مراحل را نداشته باشد .

   

   

   

  • ضمنا مرکز تحقیقات کارآفرین دانشکده فنی مشهد با راه اندازی وب سایت www.taksabt.ir، این امکان را فراهم آورده است که بدون نیاز به مراجعه حضوری ، از طریق این سامانه اختراع خود را ثبت نمایید :

   

  linkbanner

  فرم تماس

  هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .

  اطلاعات تماس

  آدرس:
  خراسان رضوی - مشهد - ابتدای بلوار پیروزی - جنب میدان شهید کاوه (جام عسل) - دانشکده فنی و مهندسی مشهد (شهید محمد منتظری) - مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) - شرکت تدبیرگران کارآفن صنعت (تک)
   

  با ما در تماس باشید