مراحل ثبت اختراعات

برگرفته از :  !www.mobtaker.ir

در این نوشته به سوالاتی مانند زیر پاسخ داده می شود:

- براي ثبت اختراع به كجا باید مراجعه كرد؟
- چه نوع  اختراعاتي قابل ثبت اند؟
- براي ثبت اختراع چه مداركي لازم است؟
- سيستم ثبت اختراع در كشور ما چگونه است؟
.

 

1 - براي ثبت اختراع به كجا باید مراجعه كرد؟

براي ثبت اختراع بايد به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي واقع در تهران، خيابان ميرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- ميرداماد،
مراجعه شود.


2- آيا به جز تهران ثبت اختراع در جاي ديگري صورت مي‌گيرد؟

خير، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي انجام مي‌گيرد.

3) چه نوع اختراعاتي قابل ثبت‌اند؟

اختراعاتي قابل ثبت‌‌اند كه جديد بوده و حاوي گامي ابتكاري و داراي كاربرد صنعتي باشند.

4) چه نوع اختراعاتي از حيطه حمايت از اختراع خارج خواهند بود؟

موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج‌اند: 1) كشفيات، نظريه‌هاي علمي و روشها رياضي 2) طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار
تجارت و آنچه براي فعاليتهاي صرفاً فكري يا بازي كردن مي‌باشند. 3) روش معالجه بدن انسان يا حيوان از طريق درمان يا جراحي و
همچنين روشهاي تشخيص بيماريها كه روي بدن انسان يا حيوان انجام مي‌‌گيرند.

5) براي ثبت اختراع چه مداركي لازم است؟

براي ثبت اختراع بايد مدارك زير تكميل و به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تحويل گردد:

• اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه: اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـي است كه جزء اوراق بهادار مي‌باشد و متقاضي
مي‌بايستي از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره كـل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي آن را تهيه و نسبت به تكميل و امضاء
آن اقدام نمايد (نمونه‌اي از اين فرم در انتهاي پرسش و پاسخ آمده است)

• توصيف مشروح اختراع در 3 نسخه: اختراع مورد ادعاي مختـرع بـايد به طور كـامل شرح داده شود. در شرح اختراع بايد تمام
جنبه‌هاي اختراع ادعايي به طور واضح بيان گردد. در تهيه شرح اختراع از كاغذهاي A4 استفاده شود.

• نقشه‌هاي اختراع در 3 نسخه: نقشه كامل اختراع بايد با مركب و از روي مقيـاس متـري تهيه و ذيل نقشه‌ها را متقاضي يا وكيل
او امضاء نمايند. نقشه‌هاي اختراع بايد روي كاغذ 34 سانتي‌متـر طـول و 22 سانتي‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از يك روي كاغذ
استفاده شود.

• ادعا در 3 نسخه: اينكه اختراع با ارائه راه‌حل عملي چه مشكلي را حـل مـي‌كنـد و چه مزايايـي دارد و اطلاعاتـي كـه ميزان حمايت
ناشي از حق ثبت را مشخص نمايد.

• فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعان
• قبض رسيد بانكي حق‌الثبت اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع

6) آيا براي ثبت اختراع حتماً‌ بايد خود مخترع اقدام نمايد؟

خير، تقاضاي ثبت اختراع مي‌تواند توسط وكيل متقاضي انجام شود. در اين صورت تقاضانامه بايد همراه اصل وكالتنامه با رونوشت
يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه شود.

7) سيستم ثبت اختراع در كشور ما چگونه است؟

سيستم ثبت اختراع در كشور ما، سيستم اعلامي است. بر اساس اين سيستم، ثبت اختراع طبق ادعاي مخترع صورت مي‌گيرد.
يعني ادعاي مخترع مقرون به صحت تلقي شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعاي مخترع (با رعايت اينكه اختراع در حيطه حمايت
ثبت قرار دارد يا خير/ بند 4 پرسش و پاسخ) به ثبت مي‌رسد.

 

8) اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟

در حقوق ايران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضاي مخترع 5 يا 10 يا 15 و يا منتهي به 20 سال خواهد بود كه بايد صراحتاً
در ورقه ثبت اختراع قيد شود.

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .

اطلاعات تماس

آدرس:
خراسان رضوی - مشهد - ابتدای بلوار پیروزی - جنب میدان شهید کاوه (جام عسل) - دانشکده فنی و مهندسی مشهد (شهید محمد منتظری) - مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) - شرکت تدبیرگران کارآفن صنعت (تک)
 

با ما در تماس باشید